Αίθουσες και Εξοπλισμός

Το Κεντρικό Κτίριο των Φροντιστηρίων μας βρίσκεται στη Σαρωνίδα, Λεωφόρος Σαρωνίδας 38 (Απέναντι από την Eurobank). Οι χώροι μας κατασκευάστηκαν μετά από πολλές μελέτες, συνδυάζοντας άνετες και λειτουργικές αίθουσες, αλλά ταυτόχρονα να μπορούν να πραγματοποιηθούν και άλλες δραστηριότητες που καλύπτουν την Επιστημονική περιέργεια των παιδιών. Οι 5 Αίθουσές μας διαθέτουν:
  • Διαδραστικούς Πίνακες
  • Projector
  • Science lab για το Δημοτικό και το Γυμνάσιο
  • Robotics 
Οι Αίθουσές μας κατασκευάστηκαν Ειδικά για Ολιγομελή Τμήματα καθώς κύριο μέλημά μας είναι το Φροντιστήριο να εμπνέει κίνητρο για γνώση και μάθηση μέσα σε ένα ευχάριστο περιβάλλον.