Μαθήματα Εξ'Αποστάσεως

Τα Φροντιστήρια Λιάκου σε συνεργασία με την Εταιρεία HashBytes κατασκευάζουμε Ηλεκτρονική Πλατφόρμα με Μαθήματα Εξ'Αποστάσεως ώστε να έχουν ΟΛΟΙ πρόσβαση στη γνώση!