Τα Προγράμματα Σπουδών μας

Τα Φροντιστήρια Λιάκου, αναγνωρίζοντας τις Εκπαιδευτικές ανάγκες των παιδιών μας, καλύπτουν μέσα από μια σειρά καινοτόμων Εκπαιδευτικών διαδικασιών όλες τις Βαθμίδες Εκπαίδευσης από Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο (Γενικό και ΕΠΑΛ). Παρέχουμε ειδικά Προγράμματα για τα παιδιά με Μαθησιακές Δυσκολίες, ΑμεΑ, Ενισχυτικά Μαθήματα για όσους μαθητές το έχουν ανάγκη, αλλά και Εξ'αποστάσεως μαθήματα για μαθητές που βρίσκονται στο εξωτερικό ή σε μέρη που δεν έχουν πρόσβαση στο Φροντιστήριό μας.

Δημοτικό>>Διαβάστε Περισσότερα...

Στα Φροντιστήρια Λιάκου πιστεύουμε πως η Γνώση πρέπει να έχει γερές βάσεις. Για αυτό και επενδύσαμε στις Τάξεις του Δημοτικού δημιουργώντας το Πρόγραμμα "ma.no.s" (Μάθηση-Νόηση-Στήριξη) σε Ειδικά Διαμορφωμένη Αίθουσα όπου εκεί ο μαθητής προετοιμάζεται καθημερινά για την επόμενη μέρα στο Σχολείο καθοδηγούμενος από έμπειρους Eκπαιδευτικούς οι οποίοι σχεδιάζουν το πρόγραμμα μελέτης του σύμφωνα με τις ανάγκες του. Η μελέτη γίνεται με επάρκεια και έχει αποδειχτεί πως πετυχαίνουμε εξαιρετικές επιδόσεις. Με αυτόν το τρόπο μέσα από ένα ολοκληρωμένο και καινοτόμο εκπαιδευτικό σύστημα και χρησιμοποιώντας Διαδραστικούς Πίνακες, Tablet και Robotics συνδυάζουμε τη γνώση, τη ψηφιακή μάθηση αλλά και την ενισχυτική Διδασκαλία, ώστε οι μαθητές μας να φτάσουν στο Γυμνάσιο και αργότερα στο Λύκειο χωρίς κενά.

 

Γυμνάσιο>>Διαβάστε Περισσότερα...

Η μετάβαση στο Γυμνάσιο σηματοδοτεί την έναρξη μίας πορείας που θα οδηγήσει σταδιακά στην ωρίμανση της σκέψης, τη γνωστική επάρκεια, τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό, και την κοινωνικοποίηση του μαθητή προκειμένου να συνεχίσει στο Λύκειο με όλα εκείνα τα εφόδια που θα τον καταστήσουν έτοιμο για την Εισαγωγή του στο Πανεπιστήμιο. Στα Φροντιστήρια Λιάκου δημιουργήσαμε ένα Ειδικό Πρόγραμμα Σπουδών για το Γυμνάσιο, με ώρες καθημερινής μελέτης ώστε να είναι άρτια προετοιμασμένος για το μάθημα της επόμενης ημέρας αλλά και ώρες σε μαθήματα που δεν δίνει εξετάσεις (όπως για παράδειγμα τα Αρχαία) προκειμένου να προετοιμαστεί για το απαιτητικό Λύκειο.

 

Γενικό Λύκειο>>Διαβάστε Περισσότερα...

Το Γενικό Λύκειο σηματοδοτεί την απαρχή μίας προσπάθειας, της οποίας απώτατος στόχος είναι η πρόσβασή τους στα ανώτερα Τεχνολογικά και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας. Τα Φροντιστήρια Λιάκου έχουν δημιουργήσει ένα 3ετές Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Λυκείου (από την Α' έως και τη Γ' τάξη) με στόχο τη παροχή εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου με ευρύτερους παιδαγωγικούς στόχους όπως: Η ανάπτυξη δεξιοτήτων εφαρμογής της γνώσης και επίλυσης προβλημάτων, Η καλλιέργεια ικανότητας για κριτική προσέγγιση της γνώσης, η κάλυψη τυχόν κενών από προηγούμενες τάξεις και η σωστή βάση για τις Πανελλαδικές εξετάσεις.

 

ΕΠΑΛ>>Διαβάστε Περισσότερα...

Τα ΕΠΑΛ (Επαγγελματικά Λύκεια) ξεκίνησαν τη λειτουργία τους το 2016 με την εφαρμογή τους στην Α΄Τάξη του Επαγγελματικού Λυκείου. Ο σκοπός τους είναι η παροχή παιδείας υψηλού επιπέδου, η προαγωγή της κριτικής σκέψης, της πρωτοβουλίας και της δημιουργικότητας, η παροχή ολοκληρωμένων επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων για την πρόσβαση στην αγορά εργασίας, η ενδυνάμωση της δυνατότητας παρακολούθησης των εργασιακών εξελίξεων, καθώς και της δυνατότητας πρόσληψης και αφομοίωσης των νέων τεχνολογικών και επαγγελματικών γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων στο πλαίσιο της Δια Βίου Μάθησης, η δυνατότητα επαγγελματικής ανέλιξης μέσω σπουδών σε ανώτερη εκπαιδευτική βαθμίδα και η ανάπτυξη δράσεων που διασφαλίζουν την ποιότητα της τεχνικής – επαγγελματικής εκπαίδευσης. Στα Φροντιστήρια Λιάκου, οι μαθητές όλων των Τάξεων θα παρακολουθήσουν ένα ειδικά διαμορφωμένο πρόγραμμα σπουδών με διαφορετική δομή και στόχο για κάθε Τάξη.