Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Τα Φροντιστήρια Λιάκου συνεργάζονται με τον Όμιλο Συμβούλων Σταδιοδρομίας Orientum. Προσφέρουμε:
  • Σεμινάρια Επαγγελματικού Προσανατολισμού
  • Δωρεάν το Τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού και το Τεστ Χαρακτηριστικών Προσωπικότητας
  • Συμπλήρωση Μηχανογραφικού σε συνεργασία με τη Διευθύντρια Σπουδών
  • Συνεχή Ενημέρωση Γονέων και Μαθητών για όλες τις εκάστοτε αλλαγές