ενημερώσεις Γονέων

 
  • Εβδομαδιαία Ενημέρωση Γονέων μέσω SMS για την πορεία του παιδιού
  • Προγραμματισμένες Ενημερώσεις γονέων 3 φορές το χρόνο με όλο το επιτελείο των Καθηγητών μας
  • Ατομικές Συναντήσεις Υπεύθυνου Σπουδών και Γονέα
  • Ενημέρωση για την πορεία των παιδιών μέσω Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας

Για εμάς είναι απαραίτητη η ενεργή συμμετοχή των Γονέων στην εκπαιδευτική διαδικασία των Παιδιών, ώστε να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, ο μαθητής να νιώσει σιγουριά και ο Γονέας να μένει ήσυχος για τη σίγουρη επιτυχία!