Διαγωνίσματα-Τεστ

Τεστ Εμπέδωσης ύλης
Ολιγόλεπτα τεστ εξέτασης εκμάθησης της ύλης, εντός ωρών διδασκαλίας. Ωριαία, εβδομαδιαία διαγωνίσματα εμπέδωσης της ύλης, εκτός ωρών διδασκαλίας
 
4 κύκλοι Επαναληπτικών Διαγωνισμάτων
Επαναληπτικά διαγωνίσματα ανά 15 ημέρες που ελέγχουν τη γνωστική επάρκεια του μαθητή, ευνοούν την κριτική σκέψη και προετοιμάζουν το μαθητή για τις τελικές εξετάσεις
 
Εξετάσεις προσομοίωσης
Τα Φροντιστήριά μας διενεργούν εξετάσεις με θέματα σταθμισμένης δυσκολίας. Οι συνθήκες διεξαγωγής των εξετάσεων προσομοίωσης είναι όπως αυτές των Πανελληνίων, ώστε τα παιδιά να προετοιμαστούν και ψυχολογικά για την ιδιαιτερότητα αυτών των εξετάσεων. Τα γραπτά διορθώνονται από δύο διαφορετικούς εκπαιδευτικούς προκειμένου να εξασφαλιστεί η μεγαλύτερη δυνατή αντικειμενικότητα στην βαθμολόγηση.